Selkokuvia

    ihmiskehosta ja

    seksistä

KUVAT KOMMUNIKAATION TUKENA – Seksuaalisuus kuuluu meille kaikille

 

SelkoSeks on innovaatio, jolle tarve on ympäri maailmaa.

 

SelkoSeks on kuvapankki, josta löytyy selkokuvia liittyen seksuaalisuuteen, suuntautumiseen, seksiin, anatomiaan, terveyteen ja tunteisiin.

Kuvat voivat olla ihmiselle ainut kieli kertoa omista asioistaan ja nyt vihdoin on saatavilla myös seksuaalisuuteen liittyviä kuvia.

www.selkoseks.fi

 

Miksi seksuaalisuus on vaiettu aihe, vaikka se on tärkeä osa ihmisyyttämme? Aihe saatetaan kokea kiusalliseksi, tai ettei ole riittävästi tietoa ja keinoja käsittelyyn. Puheeksi ottoa voi hankaloittaa, jos asiakkaalla on jokin vamma tai ominaisuus, joka vaikeuttaa seksuaalikysymysten lähestymistä. Puheen ollessa epäselvää tai sen puuttuessa kokonaan, voi kommunikointi seksuaalisuudesta jäädä ohueksi kuvien puuttuessa.

KUN PUHETTA EI OLE

Kieli ja sanat määrittelevät paljon vuorovaikutustamme toisten kanssa, ja puhumattoman henkilön mielipide, ajatus tai tarina ei tule kuulluksi, jos häntä ei oteta huomioon keskustelussa.

Jokaisella on oikeus osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon, ja tällöin ihmisellä tulee olla mahdollisuus, että hän voi ilmaista tahtonsa ymmärrettävästi ja kokea itse tulevansa ymmärretyksi, mutta myös ymmärtää muita paikalla olijoita.

Kuvat ovat kieli ja on haastavaa kertoa asioista, jos jonkun aihepiirin kuvat puuttuvat kokonaan. Kaikkien kommunikaatiossa käytettävien kuvien moninaisuuden ja laaja-alaisuuden tärkeys on kommunikaation mahdollistamisen perusta.

Seksuaalisuuteen liittyviä kuvia ei ole ollut aiemmin näin laajasti. Näiden tarve on suuri ympäri maailmaa.

selkosekstiimikuva

KYSE EI OLE PELKÄSTÄÄN SEKSISTÄ VAAN MYÖS TURVALLISUUDESTA

Pitää kädestä

Ihmiselle on luonnollista tuottaa itselleen nautintoa ja jos puhetta ei ole, ei seksuaalisuuden tarve välttämättä tule esiin muuten kuin toiminnan kautta.

Kun henkilö ei oikein tiedä, missä tai miten seksuaalisuuttaan olisi hyvä sekä turvallista toteuttaa, se voi purkautua ympäristöä häiritsevällä tavalla. Näissä tilanteissa on aina seksuaalikasvatuksen paikka ja tilanne, jossa henkilön toive täytyy tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Toimintaa kieltämällä harvoin saamme aikaiseksi muutosta ihmisen sisäiseen levottomuuteen. Toiminta tulisi aina ohjata positiivisen kautta toisenlaiseksi.

Ääritilanteessa on hyvä muistaa myös turvallisuuden näkökulma. Jos ihminen työntää esimerkiksi anaaliinsa sinne kuulumattomia tavaroita aististimulaatiota hakiessa, voi hän pahimmassa tapauksessa loukkaantua pahastikin. Tällöin häntä tulisi ehdottomasti neuvoa tutustumaan turvallisiin apuvälineisiin ja pyritään löytämään miellyttävin vaihtoehto.

Turvataitoihin kuuluu myös opettelu, mitä minulle saa tehdä, mitä saan tehdä muille ihmisille, miten kerron kaltoinkohtelusta.

Selkokuvat ovat siis tässäkin kohtaa tärkeä kommunikaation väline!

 

 

YHTEYSTIEDOT

A66A0196

 

Henna Kekkonen
Toimintaterapeutti AMK
Metropolia YAMK, valmistuu 2020
Erityistason seksuaaliterapeutti NACS

Terapiaperhonen Oy
puh. 050 344 78 64
[email protected]

 

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00