Search
Close this search box.
Kokonaisvaltaista kuntoutusta ja hyvinvointia tukevat palvelut vauvasta vaariin.

Lasten toimintaterapia Savonlinna

Kun tarvitset tukea lapsen tai nuoren kehitykseen, toimintaterapiaa on saatavilla Savonlinnan toimipisteessämme ja Savonlinnan seudulla koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä. (Juva, Puumala, Sulkava, Rantasalmi, Enonkoski, Punkaharju, Kerimäki)

Toimintaterapiasta voit kysyä lisää suoraan terapeutiltamme tai jättää soittopyynnön toimistoomme 050 475 0560. 

Lasten toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jossa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä ja osallisuutta iänmukaisiin toimintakokonaisuuksiin.  

Toimintaterapiakuntoutuksen tavoitteet pohjautuvat usein toteutuneeseen toimintaterapia-arviointiin. Tavoitteita tarkennetaan yhteistyössä lapsen, hänen huoltajiensa sekä muun lähiverkoston kanssa, jotta kuntoutuksen tavoitteet vahvistavat lapsen toimijuutta ja osallisuutta arkiympäristöissä.  

*** 

Katso lisätietoja lasten toimintaterapiasta videolta 

Lasten toimintaterapia on suurelta osalta verkostotyötä

Lasten toimintaterapiassa korostuu yhteistyö lähiverkoston kanssa kuten perheen, varhaiskasvatuksen, koulun tai muun lähi-ihmisten kanssa. Lapsen toimintaterapia voi toteutua vastaanottokäynteinä tai käynteinä kotiin, päiväkotiin tai kouluun.  

Lasten toimintaterapiassa menetelminä käytetään lapselle mielekästä ja merkityksellistä toimintaa. Kuntouttava toimintaterapeutti soveltaa toimintaa vastaamaan kuntoutuksen tavoitteita sekä porrastaa toiminnan haasteellisuustasoa yksilöllisesti. 

Tarkoituksena löytää lapsen arkeen keinoja ja taitoja, joiden myötä lapsen osallisuus arjessa vahvistuu ja toimiminen eriympäristöissä sujuvoituu.

Lasten toimintaterapia-arviointi

Lasten toimintaterapia-arviointi on laaja kokonaisuus, jonka tarkoituksena on kartoittaa lapsen valmius- ja taitotasoa laaja-alaisesti peilaten lapsen ikätasoon. Arvioinnissa kartoitetaan mm. lapsen hieno- ja visuomotorisia taitoja, aistikäsittelyä, hahmottamista, tarkkaavuuden säätelyä ja keskittymistä, toiminnanohjaustaitoja, leikki- ja vuorovaikutustaitoja. Toimintaterapia-arvioinnissa korostuu yhteistyö lapsen sosiaalisenverkoston kanssa, keskeistä on arvioida lapsen valmiuksia ja taitoja hänen omassa toimintaympäristössään. 

Toimintaterapia-arviointiprosessi

  • Toimintaterapia-arvioinnissa tyypillisesti tavataan ensimmäisellä kerralla lapsen huoltajaa/huoltajia alkuhaastattelun merkeissä.  

 

  • Tämän jälkeen lapsella on kaksi yksilöaikaa toimintaterapeutille vastaanotolla. Menetelminä arvioinnissa käytetään erilaisia lasta motivoivia toimintoja sekä standardoituja testistöjä. Arvioinnissa korostuu leikillisyys ja lapsen omien kiinnostusten kohteiden huomiointi toiminnassa. 

 

  • Yksilökäyntien lisäksi arvioiva toimintaterapeutti toteuttaa havainnointikäynnin lapsen omaan toimintaympäristöön, jotta taitojen arviointi mahdollistuu lapselle merkityksellisessä toimintaympäristössä.   

 

  • Arvioinnista laaditaan yhteenveto ja mahdollinen jatkosuositus ja viimeisellä käynnillä käydään palaute läpi yhteistyössä lapsen huoltajien ja mahdollisen muun lähiverkoston kanssa. 

Terapiaperhosen toimintaterapeutit apunasi

Aino Uusitalo (Savonlinna)

  • Toimintaterapeutti AMK

Jaana Hannikainen (Savonlinna)

  • Toimintaterapeutti AMK

Mari Tynkkynen (Savonlinna)

  • Toimintaterapeutti YAMK
  • Työnohjaaja
  • Vasa Concept kouluttaja

Toimimme laajalla alueella

Lasten toimintaterapiaa toteutamme toimitiloissa Savonlinnassa. 

Teemme koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä Savonlinnan lisäksi Sulkavalla, Puumalassa, Juvalla, Rantasalmella, Enonkoskella, Punkaharjulla ja Kerimäellä. 

Lasten toimintaterapiaa saatavilla myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella 

Mitä tarvitset toimintaterapiaan?

Toimintaterapiaan voi päästä Kelan ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla sekä Hyvinvointialueen palvelusetelillä.

Mikäli mietit, että olisiko toimintaterapia Sinulle sopiva kuntoutusmuoto, ota yhteyttä meihin tai hoitavaan lääkäriisi.

Toimintaterapian maksusitoumukseen tarvitaan aina lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma.

Terapiaperhonen-

Tilaa meidän uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat kuukausittain vaihtuvia etuja sekä ajankohtaista tietoa meistä. 

Terapiaperhonen-

Tilaa meidän uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat kuukausittain vaihtuvia etuja sekä ajankohtaista tietoa meistä.