Search
Close this search box.
Kokonaisvaltaista kuntoutusta ja hyvinvointia tukevat palvelut vauvasta vaariin.

Toimintaterapeuttimme vinkkejä lapsen motoristen taitojen tukemiseen!

Lapsen motoriset taidot kehittyvät liikkuen ja leikkien, sillä leikkiessään lapsi tutkii ja kokeilee asioita. Leikki kehittää monipuolisesti ja leikkiessään lapsi liikkuu huomaamatta yllättävän paljon. Monipuolinen ja vaihteleva ympäristö tukee motorista kehitystä, esimerkiksi metsässä liikkuminen antaa hyviä mahdollisuuksia. Aikuisen tehtävänä onkin tarjota lapselle mahdollisuuksia leikkiä ja liikkua erilaisissa ympäristöissä.

Myös päiväkodilla ja koululla on tärkeä rooli liikkumaan innostavan ympäristön ja toimintakulttuurin luojana. Kaverin kanssa ja ryhmässä touhuaminen kehittää motoristen taitojen lisäksi myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lapselle tulisi tarjota sopivasti motorista haastetta, jossa tulee onnistumisen kokemuksia. Onnistuminen on tärkeää, sillä se motivoi kokeilemaan ja yrittämään uudestaan. Isommat lapset voivat osallistua myös ohjattuihin liikuntaharrastuksiin, mikäli lapselle mieleinen harrastus löytyy.

Netistä löytyy paljon tietoa motoristen taitojen kehittymisestä ja niiden vahvistamisesta. Kokosin tähän blogiin linkkejä, joita sekä vanhemmat että työnsä puolesta lasten parissa toimivat voivat hyödyntää. On hyvä tiedostaa, että lapsen kehitys on kokonaisvaltaista, joten myös hienomotoriikka kehittyy yhdessä muiden motoristen taitojen kanssa. Se on myös yksilöllistä ja jokainen oppii omaan tahtiinsa.

Innostun liikkumaan –hanke on koonnut sivuilleen kattavasti tietoa motorisista taidoista. Motoriikan haasteet varhaiskasvatuksessa –oppaasta löytyy tietoa lasten motoriikasta, motoristen taitojen kehittymisestä ja kehityksen haasteista sekä taitojen oppimisen tukemisesta.

Skillilataamo on Innostun liikkumaan-hankkeen maksuton verkkopalvelu, joka sisältää monipuolisen ja liikkumaan innostavan tehtäväkortiston motoristen taitojen harjoitteluun. Tehtäviä on kattavasti eri ikäisille lapsille ja niitä voi hyödyntää sekä yksilötehtävinä että pari- ja ryhmätoiminnassa leikkien ja pelien muodossa.  

 

Tietoa lapsen motoristen taitojen vahvistamisesta.

Tietoa ja vinkkejä motoriikan eri osa-alueiden kehittämisestä.

Tietoa motorisen kehityksen etenemisestä ensimmäisen ikävuoden aikana ja vinkkejä siihen miten vauvan kehitystä voi tukea arkisissa hoito- ja leikkitilanteissa.

Mukavia hetkiä lasten, leikin ja liikkumisen parissa!

Kirjoittaja: Terapiaperhosen toimintaterapeutti. Lisätietoja toimintaterapiasta täällä.

Lasten toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jossa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä ja osallisuutta iänmukaisiin toimintakokonaisuuksiin.  

Toimintaterapiakuntoutuksen tavoitteet pohjautuvat usein toteutuneeseen toimintaterapia-arviointiin. Tavoitteita tarkennetaan yhteistyössä lapsen, hänen huoltajiensa sekä muun lähiverkoston kanssa, jotta kuntoutuksen tavoitteet vahvistavat lapsen toimijuutta ja osallisuutta arkiympäristöissä. 

Voit lukea lisää Terapiaperhosen toimintaterapiasta lapsille TÄÄLTÄ  

Lasten toimintaterapiaa on saatavilla Etelä-Savossa, kysy lisää rohkeasti. 

 

Terapiaperhonen-

Tilaa meidän uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat kuukausittain vaihtuvia etuja sekä ajankohtaista tietoa meistä. 

Terapiaperhonen-

Tilaa meidän uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat kuukausittain vaihtuvia etuja sekä ajankohtaista tietoa meistä.