Search
Close this search box.
Kokonaisvaltaista kuntoutusta ja hyvinvointia tukevat palvelut vauvasta vaariin.

Materiaalivinkit toimintaterapeutiltamme tunnetaitoihin!

Tunnetaidot tarkoittavat kykyä havaita ja ilmaista tunteita sekä säädellä omia tunnereaktioita. Näiden taitojen oppiminen on tärkeää sekä lapsen oman itsetuntemuksen ja psyykkisen hyvinvoinnin että kaverisuhteiden kannalta. Omien tunteiden ymmärtäminen auttaa lasta hahmottamaan myös toisten tunteita, mikä on oleellista vuorovaikutustilanteissa toimiessa.

Tunnetaitoja voi harjoitella ja kehittää niin kuin mitä tahansa muutakin taitoa. Lapsi oppii arjen tilanteissa kokemalla, näkemällä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Usein eteen voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa oppimisen tueksi tarvitaan jotakin “kättä pidempää” ja niinpä kokosin tähän blogitekstiin linkkejä tunnetaitojen harjoitteluun liittyen. Aikuisen rooli lapsen oppimisen tukemiseksi on tärkeä. Netistä löytyy paljon tietoa sekä ilmaista materiaalia, jota sekä vanhemmat että ammattilaiset voivat lasten kanssa toimiessaan hyödyntää.

Tunnekortteja, tunnemittareita ja tehtäviä lasten kanssa käytettäväksi. Värikästä, selkeää ja houkuttelevaa materiaalia. Paljon ilmaisia tulostettavia kuvia ja tehtäviä myös muista aihealueista.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä tehtäviä ja tulostettavia pelipohjia. Sopii käytettäväksi sekä kahdestaan lapsen kanssa että ryhmässä. Myös kaveritaitotehtäviä.

Tunnekortteja ja –kuvia tunnetaitojen harjoittelun tueksi.

Monipuolisesti kuvia, tehtäviä ja pelejä tunnetaitojen harjoitteluun.

Animaatioita, jotka opettavat mm. mistä tunteet tulevat ja miten eri tunteiden aiheuttamaan olotilaan voi vaikuttaa. Harjoituksia hengitykseen, rauhoittumiseen ja keskittymiseen.  

Tietoa tunteista ja tunnetaidoista.

MAHTI-tunnekortit, jotka on tarkoitettu tunteiden ilmaisun, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi. Laajasti erilaisia tunnetiloja kuvaavat susiaiheiset kortit.

Tunne-etsivät peli, jonka avulla harjoitellaan tunteiden tunnistamista puheesta ja kasvojen ilmeistä. Sarjakuvatarinoiden avulla käydään läpi myös sosiaalisia ristiriitatilanteita ja harjoitellaan niiden ratkaisemista.

Perheille suunnattua tietoa, artikkeleita ja harjoituksia mm. rauhoittumiseen ja arkirutiineihin.

Mukavia hetkiä yhteisen harjoittelun parissa!

Kirjoittaja: Terapiaperhosen toimintaterapeutti. Lisätietoja toimintaterapiasta täällä.

Lasten toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jossa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä ja osallisuutta iänmukaisiin toimintakokonaisuuksiin.  

Toimintaterapiakuntoutuksen tavoitteet pohjautuvat usein toteutuneeseen toimintaterapia-arviointiin. Tavoitteita tarkennetaan yhteistyössä lapsen, hänen huoltajiensa sekä muun lähiverkoston kanssa, jotta kuntoutuksen tavoitteet vahvistavat lapsen toimijuutta ja osallisuutta arkiympäristöissä. 

Voit lukea lisää Terapiaperhosen toimintaterapiasta lapsille TÄÄLTÄ  

Lasten toimintaterapiaa on saatavilla Etelä-Savossa, kysy lisää rohkeasti. 

Terapiaperhonen-

Tilaa meidän uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat kuukausittain vaihtuvia etuja sekä ajankohtaista tietoa meistä. 

Terapiaperhonen-

Tilaa meidän uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat kuukausittain vaihtuvia etuja sekä ajankohtaista tietoa meistä.